Άριστης ποιότητας νερό παρείχε και το 2009 η ΔΕΥΑΤ

Η ΔΕΥΑ Τρικάλων έχοντας σαν στόχο την παροχή υγιεινού νερού εκτελεί καθημερινά στα εργαστήριά της όλες οι απαραίτητες χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις.
Το εργαστήριο νερού λειτουργεί από τις αρχές Φεβρουαρίου 2009 στους χώρους του νέου Αντλιοστασίου στην γέφυρα Τρικκαίογλου σ’ένα υπερσύχρονο χώρο.
Ο Τρικαλινός δημότης μπορεί να ενημερωθεί για την ποιότητα του νερού που καταναλώνει στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΤ www.deyat.gr όπου καταγράφονται οι μέσες τιμές των εβδομαδιαίων μετρήσεων καθώς και τα σημεία δειγματοληψίας. Επιπλέον μπορεί να κάνει σχετικές παρατηρήσεις-παράπονα και να λάβει στην ηλεκτρονική του διεύθυνση όλες τις απαραίτητες πληροφορίες- εξηγήσεις.
Η ΔΕΥΑΤ διασταυρώνει την αποτελεσματικότητα των αναλύσεων με διεργαστηριακούς ελέγχους που εκτελούνται σε Πανεπιστημιακά εργαστήρια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Λάρισας κ.λ.π.
Μετά από 410 ετήσιους ελέγχους εγγυάται πως το νερό που τρέχει στις βρύσες των καταναλωτών της είναι άριστης ποιότητας.

Ακολουθεί δελτίο με τις μέσες τιμές του έτους 2009, φυσικοχημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Τρικκαίων.

EΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΙΜΗ * ΤΙΜΗ
PH 4500 Η . Β (APHA) 6,5 – 9,5 7,79
Aγωγιμότητα 2510 B (APHA) 2500 μS/cm 398,00
Aλκαλικότητα 2320 B (APHA) 270 mg/l HCO3- 230,00
Ολική Σκληρότητα 2340 B (APHA) 100-500 mg/l CaCO3 220,18
Ασβέστιο 3500 Ca. Α (APHA) 100 mg/l Ca +2 39,76
Μαγνήσιο 3500 Mg . Α (APHA) 30-50 mg/l Mg +2 29,36
Θειϊκά 4500 SO4.E (APHA) 250 mg/l SO4 -2 20,00
Χλωριούχα 4500 Cl. B (APHA) 250 mg/l Cl- 3,55
Υπολειμματικό Χλώριο 4500 Cl . G– DPD 0,2 -0,4 mg/l Cl2 0,28
Σίδηρος Photometric Method 0.2 mg/l Fe 0,016
Μαγγάνιο Photometric Method 0.05 mg/l Mn 0,00
Αμμώνιο 4500-NH3 (APHA) 0,5 mg/l NH4 + 0,00
Αρ. Αποικιών 370C ISO 6222 20 αποικ./ml 10,00
ΧΗΜΙΚΕΣ
Νιτρικά Photometric Method 50 mg/l NO3 - 10,57
Νιτρώδη 4500-NO2 . B 0,5 mg/l NO2 - 0,024
Φώσφορος 4500-P. E 5 mg/l P2O5 0,02
Φαινολικές ενώσεις ISO 6439 0.5 μg/l 0,00
Μόλυβδος Photometric Method 0.01 mg/l Pb < 0,005
Aρσενικό EN – 26595 0.01 mg/l As 0,00
Χρώμιο 3500-Cr .D (APHA) 0,05 mg/l Cr < 0,005
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
Κολοβακτηριοειδή CCA 0 αποικ. /100 ml 0
E. coli CCA - TBX 0 αποικ./ 100 ml 0
Εντερόκοκκοι ISO 7899 – 2 0 αποικ. /100 ml 0
* Oι τιμές τίθενται βάσει της Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001 για το πόσιμο νερό

e-services