Επέκταση δικτύων αποχέτευσης σε νέες περιοχές της πόλης μας προβλέπεται στον προϋπολογισμό του 2010

Σημαντικά έργα που αναβαθμίζουν την πόλη μας, αλλά και την ευρύτερη περιοχή, υλοποιεί η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Τ. επεκτείνει το δίκτυο αποχέτευσης σε νέες αναπτυσσόμενες περιοχές της πόλης μας με νέα έργα τα οποία είτε βρίσκονται σε φάση κατασκευής είτε δημοπρατούνται άμεσα.
Πιο συγκεκριμένα, δημοπρατείται εντός του μηνός το έργο αποχέτευσης ακαθάρτων στους συνοικισμούς Κηπάκι Σαραγίων και Φλαμουλάκι. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.220.000 ευρώ, αφορά στην κατασκευή αντλιοστασίων ακαθάρτων στο Κηπάκι και στο Φλαμουλάκι με την κατασκευή των κύριων αποχετευτικών αγωγών στο Φλαμουλάκι και Αμπελάκια του Δήμου Τρικκαίων.
Παράλληλα, τα νέα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων που είναι προγραμματισμένα να κατασκευασθούν άμεσα είναι:
α. Κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων στον συνοικισμό του Πυργετού όπου ολοκληρώνεται η μελέτη και πρόκειται να δημοπρατηθεί μέχρι τις 30/4/2009.
β. Κατασκευή του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού στον οικισμό της Σωτήρας για τη σύνδεση των εργατικών κατοικιών και μελλοντικά όλου του οικισμού, συνολικού προϋπολογισμού 625.00 ευρώ, όπου έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση από τον Ο.Ε.Κ.

Επίσης, αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται τμήμα του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού μήκους 984 μέτρων που στην παρούσα φάση θα χρησιμεύσει για την αποχέτευση του Ριζαρειού και μελλοντικά για την αποχέτευση της ευρύτερης περιοχής. Στο ανωτέρω έργο συμπεριλαμβάνεται και το δίκτυο αποχέτευσης του Ριζαρειού. Ανάδοχος είναι η κοινοπραξία ΤΡΙΚΑΤ ΑΒΕΤΕ – ΛΕΩΝ ΑΤΕ και το ποσόν του συμφωνητικού ανέρχεται σε 2.335.066 ευρώ, θα ολοκληρωθεί δε εντός του 2010.
Την ίδια στιγμή, κατασκευάζεται με αυτεπιστασία το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στον συνοικισμό του Κόκκινου Πύργου, δυτικά του Αγιαμονιώτη ποταμού.

Πρέπει να τονιστεί ότι η σημασία των έργων αυτών είναι ιδιαίτερης σημασίας για την πόλη του Τρικάλων και την ευρύτερη περιοχή. Τέλος, η ολοκλήρωση του δικτύου ακαθάρτων στις περιοχές Πύργου – Πυργετού – Φλαμουλάκι – Κηπάκι Σαραγίων θα έχει ως αποτέλεσμα και την απορρύπανση του Αγιαμονιώτη ποταμού, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό σε ένα καθαρότερο και ομορφότερο περιβάλλον.

e-services