Η ΔΕΥΑΤ θα διανέμει τους λογαριασμούς ύδρευσης

Στα πλαίσια της πιο αποτελεσματικής διαχείρισης των οικονομικών πόρων αλλά και της προσπάθειας βελτίωσης της παροχής υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, η Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων προχωρά στη διανομή των λογαριασμών ύδρευσης στους καταναλωτές από υπαλλήλους της επιχείρησης.
Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η ΔΕΥΑΤ ολοκλήρωσε τις διαδικασίες εκείνες που απαιτούνται για τη διανομή των λογαριασμών. Η διανομή των λογαριασμών ύδρευσης θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της επιχείρησης με τρόπο που θα διασφαλίζεται η σωστή αλλά και γρήγορη παράδοση των λογαριασμών.
Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ΔΕΥΑΤ που θα αναλάβουν την παράδοση των λογαριασμών γνωρίζουν επακριβώς τις διευθύνσεις των καταναλωτών με αποτέλεσμα η παράδοση να γίνεται με ακρίβεια και ταχύτητα. Επίσης, θα έχουν άμεση ενημέρωση τόσο για τις αλλαγές στις διευθύνσεις των καταναλωτών όσο και για το χρόνο στον οποίο πρέπει να ολοκληρώνεται η παράδοση. Τέλος, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ΔΕΥΑΤ θα ενημερώνονται από τους καταναλωτές για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επιχείρηση.
Ταυτόχρονα, εξοικονομείται μια σημαντική δαπάνη για την επιχείρηση καθώς το ετήσιο κόστος για τη διανομή των λογαριασμών από τα ΕΛ.ΤΑ. ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Μόνο για τους καταναλωτές που έχουν ζητήσει να παραλαμβάνουν το λογαριασμό ύδρευσης σε διεύθυνση άλλης πόλης, εκτός Τρικάλων, θα χρησιμοποιείται η αποστολή μέσω του ταχυδρομείου.

Στη Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων γίνεται συνεχής προσπάθεια τόσο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών όσο και για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση και οργάνωση της επιχείρησης.

e-services