Τελευταία Νέα

Ημ/νία Καταχώρισης Κατηγορία Τίτλοςεικονίδιο ταξινόμησης
14/02/2018 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 14/02/2018
14/11/2018 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 14/11/2018
14/07/2017 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 14/7/2017
16/01/2019 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 16/01/2019
17/12/2018 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 17/12/2018
18/10/2017 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 18/10/2017
19/03/2018 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 19/03/2018
20/09/2018 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 20/09/2018
20/09/2017 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 20/9/2017
22/08/2018 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 22/08/2018
e-services