Τελευταία Νέα

Ημ/νία Καταχώρισης Κατηγορία Τίτλοςεικονίδιο ταξινόμησης
07/05/2018 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 07/05/2018
06/12/2017 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 07/12/2017
09/05/2018 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 09/05/2018
12/07/2017 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 12/07/2017
14/02/2018 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 14/02/2018
14/07/2017 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 14/7/2017
18/10/2017 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 18/10/2017
19/03/2018 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 19/03/2018
20/09/2017 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 20/9/2017
23/01/2018 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 23/01/2018
e-services