Τελευταία Νέα

Ημ/νία Καταχώρισηςεικονίδιο ταξινόμησης Κατηγορία Τίτλος
05/07/2018 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 05/07/2018
12/07/2018 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 12/07/2018
13/08/2018 Προκηρύξεις Έργων ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΙΖΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2018
22/08/2018 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 22/08/2018
24/08/2018 Προκηρύξεις Έργων ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
30/08/2018 Προκηρύξεις Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ
04/09/2018 Προκηρύξεις Έργων ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ
06/09/2018 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 06/09/2018
20/09/2018 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 20/09/2018
02/10/2018 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 02/10/2018
e-services