Μεγάλο ενδιαφέρον στη δημοπράτηση του έργου αποχέτευσης στους συνοικισμούς Κηπάκι Σαραγίων και Φλαμουλάκι

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων (ΔΕΥΑΤ) υλοποιεί ένα σημαντικό έργο επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης που αναβαθμίζει την ευρύτερη περιοχή των συνοικισμών Κηπάκι Σαραγίων και Φλαμουλάκι του Δήμου Τρικκαίων.
Πιο συγκεκριμένα έχει γίνει διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΗΠΑΚΙ ΣΑΡΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΦΛΑΜΟΥΛΑΚΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» προϋπολογισμού 1.220.000 ευρώ (με αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ). Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει με ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΤ. Αναφορικά με την εξέλιξη της διαδικασίας της ανοικτής δημοπρασίας, ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 14/01 η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης του ως άνω έργου από τους ενδιαφερομένους εργολήπτες, τριάντα (30) τον αριθμό, με έδρα κυρίως τα Τρίκαλα, αλλά και άλλες πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα, Πάτρα, Λαμία, Καρδίτσα). Οι προσφορές θα κατατεθούν την Τρίτη 19/01 στα γραφεία της ΔΕΥΑΤ.
Πρέπει να τονιστεί ότι το έργο αυτό θα επιλύσει το πρόβλημα αποχέτευσης των ως άνω συνοικισμών και θα ελαφρύνει οικονομικά τους κατοίκους τους που είναι υποχρεωμένοι σήμερα να εκκενώνουν τους βόθρους τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Τέλος θα έχει ως αποτέλεσμα και την απορρύπανση του υπεδάφους της περιοχής, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό σε ένα καθαρότερο και ομορφότερο περιβάλλον.

e-services