Νέα υπηρεσία ενημέρωσης καταναλωτών μέσω SMS και e-mail - Ολοκλήρωση εγκατάστασης λογισμικού CAD/GIS

Η Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων παρέχει στους δημότες άλλη μια δυνατότητα για γρήγορη, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και επικοινωνία. Στα πλαίσια της αναβάθμισης του μηχανογραφικού της συστήματος, η ΔΕΥΑΤ μπορεί πλέον να ενημερώνει τους καταναλωτές:
- για πιθανές διακοπές υδροδότησης λόγω βλαβών, οφειλών
- για άλλα σημαντικά θέματα,
μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS) ή και email… αρκεί να έχει τα σωστά στοιχεία τους.
Για το λόγο αυτό εστάλησαν, μαζί με τους λογαριασμούς ύδρευσης, κατάλληλα διαμορφωμένα έντυπα όπου μπορούν οι καταναλωτές να συμπληρώνουν τα στοιχεία τους και να τα προσκομίζουν κατά την πληρωμή του λογαριασμού.
Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης υπηρεσίας επιτυγχάνεται πιο άμεση ενημέρωση, με σκοπό την παροχή υψηλότερου επιπέδου εξυπηρέτησης του καταναλωτή.

Επίσης, η ΔΕΥΑ Τρικάλων ολοκλήρωσε την προμήθεια και εγκατάσταση του εξειδικευμένου Τεχνικού Λογισμικού CAD/GIS αλλά και την ανάπτυξη της απαιτούμενης υποδομής για τη δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος διαχείρισης των δικτύων της. Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (G.I.S.) είναι μέσο διαχείρισης, οργάνωσης και συνδυασμού μεγάλου όγκου πληροφοριών με ταυτόχρονη απεικόνιση τους στο χώρο (με μορφή χάρτη). Αποτελούν τη σύγχρονη λύση για άμεση, αποτελεσματική, έγκυρη και σίγουρη διαχείριση δικτύων Υδρεύσεως - Αποχέτευσης σε ολόκληρο τον κόσμο.
Η χρήση και λειτουργία του G.I.S. στους κόλπους της Δ.Ε.Υ.ΑΤ. μειώνει το χρόνο εργασιών όσον αφορά την παραγωγή χαρτών, εγγυάται την έγκυρη και πλήρη γνώση των δικτύων, μειώνει τους χρόνους ανταπόκρισης στις ανάγκες και στα αιτήματα των δημοτών, ελαττώνει τα λειτουργικά έξοδα της εταιρίας, δίνει πρόσβαση σε όλα τα τμήματα και δυνατότητες στρατηγικού σχεδιασμού. Αποτέλεσμα αυτών είναι το συμφέρον του καταναλωτή μέσω της βελτίωσης των παροχών υπηρεσιών της εταιρίας.

Στη Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων γίνεται συνεχής προσπάθεια τόσο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών όσο και για την υλοποίηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών προς όφελος της πόλης μας και του περιβάλλοντος.

e-services