Ποιότητα πόσιμου νερού Δήμου Τρικκαίων

Εργαστηριακοί Έλεγχοι Νερού ανά Δημοτικό Διαμέρισμα

(Στη συνέχεια επιλέξτε Ποιότητα Νερού)


Ημερομηνία: 22/11/2018Αποδεκτές τιμές
Ph8.076,5-9,5
Αγωγιμότητα3662500 μS/cm
Υπολ/κό Χλώριο0.320,2-0,4 mg/l Cl2
Αμμώνιο0.050,5 mg/l NH4+
Νιτρικά11.8050 mg/l NO3-
Νιτρώδη0.020,5 mg/l NO2-
Κολοβ/ειδή00 αποικ./100ml
E. coli00 αποικ./100ml
Εντερόκκοκοι00 αποικ./100ml
Αρ. Αποικ.22oC7100 αποικ./ml
Αρ. Αποικ.37oC520 αποικ./ml
Περισσότερα...
e-services