Τέλη σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΥΑΤ

ΥΔΡΕΥΣΗ

Παροχή, τέλος σύνδεσης, προμήθεια και τοποθέτηση υδρομέτρου:
500,00€ πλέον ΦΠΑ 23%

Για εμβαδόν άνω των 250 Μ2 το τέλος προσαυξάνεται κατά 2,12€/Μ2.

Εγγύηση καταναλώσεως:
- Υδρόμετρο 1/2": 70,00€
- Υδρόμετρο 3/4": 200,00€
- Υδρόμετρο 1": 392,00€
- Υδρόμετρο 1 1/2": 520,00€
- Υδρόμετρο 2": 598,00€

Τέλος επανασυνδέσεως υδρεύσεως:
10,56€ πλέον ΦΠΑ 23%

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Τέλος συνδέσεως με δίκτυο αποχετεύσεως
6,00 €/Μ2 συνδεόμενου ακινήτου (πλέον ΦΠΑ 23%)
Επιπλέον: 20 €/Μ μήκους προσόψεως οικοπέδου (πλέον ΦΠΑ 23%)
Το ποσό λόγω προσόψεως πληρώνεται μία φορά ανά οικόπεδο και κατανέμεται μεταξύ των διαμερισμάτων του οικοπέδου.

e-services