ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Τρίκαλα, 26 Απριλίου 2013
ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ Αριθ. Πρωτ.1792
ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΔΕΥΑΤ), προκηρύσσει πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου για την προμήθεια, ανεξαρτήτως προέλευσης, χημικών υλικών προϋπολογιζόμενης αξίας 24.000 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 23%).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Τ., οδός Ασκληπιού, αριθ. 35, την 13-05-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 11.30 π.μ.
Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτοί: α) Αναγνωρισμένοι προμηθευτές ή κατασκευαστές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) του δημοπρατούμενου αντικειμένου, από το εσωτερικό ή εξωτερικό, που παρέχουν τα εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο ή την επαγγελματική τους οργάνωση. β) Αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποι των παραπάνω που είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους και εγγύηση συμμετοχής ποσοστού 2 % της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ήτοι ύψους 480,00 ΕΥΡΩ.

Η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την χορήγηση των τευχών δημοπράτησης είναι μέχρι 09-05-2013 και αυτά χορηγούνται το αργότερο μέχρι την επομένη της αιτήσεως. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ.Ε.Υ.Α.Τ., καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 24310 -74234 αρμόδια κα. Παπαστεργίου Μαρίνα).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
1-DIAKHRYKSH_XHMIKWN_2013.pdf113.01 KB
2-TIMOLOGIO_XHMIKWN_2013.pdf41.21 KB
3-PROYPOLOGISMOS_XHMIKWN_2013.pdf36.75 KB
4-G.S.Y._KAI_E.S.Y._XHMIKWN_2013.pdf62.93 KB
5-TEXNIKH_PERIGRAFH_XHMIKWN_2013.pdf43.84 KB
6-TIMOLOGIO-PROYPOLOGISMOS_MELETHS_XHMIKWN_2013.pdf46.4 KB
e-services