Τελευταία Νέα

Ημ/νία Καταχώρισηςεικονίδιο ταξινόμησης Κατηγορία Τίτλος
05/06/2015 Νέα/Ανακοινώσεις Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ορκωτό Λογιστή
01/10/2015 InSmart InSmart – Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Έξυπνων Πόλεων
15/10/2015 Νέα/Ανακοινώσεις Ανακοίνωση Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
02/11/2015 Προκηρύξεις Προμηθειών Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια προτυπωμένων εντύπων και φακέλων
09/12/2015 InSmart Ευρεία Θεματική Συνάντηση των Διευθύνσεων του Δήμου Τρικκαίων για το έργο InSmart (Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός για Έξυπνες Πόλεις)
23/12/2015 InSmart InSmart Project
02/02/2016 InSmart InSmart: Newsletter Edition 2
22/02/2016 InSmart Ημερίδα εργασίας στο πλαίσιο του έργου InSmart για την εκπόνηση σεναρίων αναφορικά με την εξέλιξη του ενεργειακού συστήματος των Τρικάλων με χρονικό ορίζοντα το 2030
25/02/2016 InSmart 2η Θεματική Ημερίδα Εργασίας για το Έργο InSmart (Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Έξυπνων Πόλεων – IntegrativeSmartCityPlanning) – 25.2.2016
12/05/2016 Δελτία τύπου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12-05-2016 (ΡΙΖΑΡΙΟ)
e-services